Трансформаторски апарати за REL заварување

Трансформаторски апарати за REL заварувањеТрансформаторските апарати за (REL) заварување се употребуваат за заварување со обложени електроди. Апаратите овозможуваат заварување со најизменична струја. Изработени се со високо квалитетни материјали (бакарни намотки, трафо лимови), кои овозможуваат голема издржливост и висок процент на интермитенца.

Апаратите се наменети за употреба во индустријата и занаетчиството, во браварско-лимарски работилници и други места каде што има потреба од заварување со обложени електроди. Лесно се воспоставува електричниот лак, а работните точки се стабилни и овозможуваат високо квалитетни варови.

Модел Примарен напон
AC V
Струја на заварување
А
Интермитенца
%
Дијаметар на електрода
Ø
Степени на регулација Димензии
маса
ТR 160 220 50-160 60-35 3,2 5 35x21x25cm
23kg
ТR 195 220 70-195 60-35 4 6 35x23x27cm
26kg

Каталог на производи и резервни делови

Почитувани посетители, повелете и превземете го нашиот нов каталог на производи.

Каталог на производи и резервни делови