Трансформаторски апарати за MIG заварување (C02)

Трансформаторски апарати за MIG заварување (C02)Полуавтоматите за MIG заварување се употребуваат за заварување на сите врсти на челик, алуминиум и нивни легури. Основни карактеристики на овие полуавтомати се: лесно воспоставување на стабилен електричен лак и висок квалитет на заварениот спој. Функционалниот распоред и поврзаност на управувачките елементи овозможува брзо и едноставно бирање на посакуваните параметри на заварување. Со нив може да се искористи можност за дополнителни работни режими како што се: точкасто, испрекинато заварување и пунктирање.

Се користат за изработка на челични конструкции, резервоари, во бродоградилиштата, при монтажни и сериски работи, а посебно се погодни за автолимарски работилници..

Модел Прим.напон
V
Стр.на заварување
A
PV
%
Дијаметар на жица Ø Степени на регулација Маса
Fe Al
MIG 180 220 22-180 60 0.6-0.8 0.6-0.8 6 48
MIG 210 220 22-200 60 0.6-1.0 0.8-1.0 12 49
MIG 210 3x380 25-200 60 0.6-1.0 0.8-1.0 16 72

Каталог на производи и резервни делови

Почитувани посетители, повелете и превземете го нашиот нов каталог на производи.

Каталог на производи и резервни делови