Услуги

Премотување на електро мотори

Репарирање и премотување на сите видови на електро мотори (асинхрони и DC)


Сервисирање на секаков вид на рачен електричен алат

Сервисирање на секаков вид на рачен електричен алат


Сервисирање и премотување на сите видови на трансформатори

Сервисирање и премотување на сите видови на трансформатори

Каталог на производи и резервни делови

Почитувани посетители, повелете и превземете го нашиот нов каталог на производи.

Каталог на производи и резервни делови