Инвертерски апарати за MIG заварување (C02)

Инвертерски апарати за MIG заварување (C02)Апаратите од овој вид предничат со своите карактеристики пред трансворматорните CO2 апарати. Се употребуваат за заварување на сите врсти на челик, алуминиум и нивни легури. Основни карактеристики на овие апарати се: лесно воспоставување на стабилен електричен лак и висок квалитет на заварениот спој.

Се користат за изработка на челични конструкции, резервоари, во бродоградилиштата, при монтажни и сериски работи, а посебно се погодни за автолимарски работилници.

 

Модел Макара (kg) Прим.напон
V
Стр.на заварување
A
PV
%
Дијаметар на електрода Ø Маса
FeAl
MIG 170 5kg 220 20-170 60 0,6-0,8 0,8 46x26x26cm
13kg
MIG 170 15kg 220 22-200 60 0.6-1.0 0.8-1.0 55x33x37cm
20kg
MIG 200 15kg 220 30-200 60 0,6-1,0 0,8-1,0 55x33x37cm
23kg
MIG 320 15kg 380 30-320 60 0,6-1,2 0,8-1,2 55x33x37cm
30kg

Каталог на производи и резервни делови

Почитувани посетители, повелете и превземете го нашиот нов каталог на производи.

Каталог на производи и резервни делови