Инвертерски апарати за REL и TIG заварување

Инвертерски апарати за REL и TIG заварувањеОвие апарати се користат за заварување на челик, нелегирани и ниско легирани обоени метали, месинг, алуминиум и други метали што не р’ѓосуваат. Заварувањето на наведените метали се врши со сите видови на базични обложени електроди. Овие апарати имаат функција HOT START, која овозможува по лесно почетно запалување на лакот.

Овие апарати се идеална комбинација за аргонско и (REL) заварување. Покрај горенаведениот текст кај овие модели, со додавање на TIG горилник и боца со гас (аргон), апаратот може да се користи и за аргонско заварување со контактно запалување на електричниот лак.

Предноста на овие апарати е невозможноста на залепување на волфрамовата електрода со заваруваниот материјал, кое што води до дефекти во заварениот раб.

 

Модел Прим. напон
V
Струја на завараување
А
PV
%
Дијаметар на електрода
Ø
Работен напон
V
Димензии
Маса
STANDARD 130 T 220 10-130 45 3,2 70 26x10x14cm
3,3kg
STANDARD 160 T 220 10-170 55 3,2 80 31x13x17cm
4,6kg
STANDARD 200 T 220 20-200 55 4 80 31x13x17cm
4,6kg
PROFESSIONAL 200 T 220 40-200 75 5 80 41x14x21cm
5kg

Каталог на производи и резервни делови

Почитувани посетители, повелете и превземете го нашиот нов каталог на производи.

Каталог на производи и резервни делови