AC Конвертори 220V/110V

AC Конвертори 220V/110V
AC- Конверторите се уреди  кои служат за конвертирање на напонот од 220V на 110V. Тие наоѓаат широка примена во домакинствата и индустријата. Се користат секаде каде што има потреба од напојување на уреди со помали моќности ( max 3.5 KW ) кои се предвидени и произведени да работат на напон од 110V.

 

Модел Приклучен напон
V
Излезен напон
V
Моќност
VA
ACC 1500 220V 50Hz 110V 50Hz 1500 VA
ACC 3500 220V 50Hz 110V 50Hz 3500 VA


Каталог на производи и резервни делови

Почитувани посетители, повелете и превземете го нашиот нов каталог на производи.

Каталог на производи и резервни делови