Стартер 12/24

Стартер 12/24Овие апарати наогаат широка примена како во индустријата и занаетчиството така и во секојдневниот живот. Се користат за полнење на акумулатори и за директно стартување на возила преку нив.

Посебно се погодни и практични за во автоелектричарски работилници и за претпријатија кои поседуваат повеке возила и кои располагаат со поширок возен парк.

 

Модел Приклучен напон
V
Излезен напон
V
Струја на стартување
A
Струја на полнење
A
SC 12 220V AC 12V DC 250A 15A max
SC 12/24 220V AC 12/24V DC 400A 15A max